Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Wanneer u (beiden) werkt en/of studeert of tot een zogenaamde doelgroep behoort heeft u hier recht op. De toeslag is inkomensafhankelijk en vergoedt een gedeelte van de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en de soort opvang die u afneemt. We hebben voor u enkele voorbeeldberekeningen gemaakt.

Uw netto kosten per maand in 2017 voor:

(Aanname modaal inkomen: € 36.394)

Kinderdagverblijf

1 hele dag opvang per week is 10 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 312,87€ 292,47€ 20,40
modaal€ 36.394€ 312,87€ 267,57€ 45,29
1,5 x modaal€ 53.193€ 312,87€ 237,39€ 75,47
2,0 x modaal€ 70.645€ 312,87€ 190,72€ 122,14
2,5 x modaal€ 88.096€ 312,87€ 140,32€ 172,55
3 x modaal€ 102.976€ 312,87€ 103,61€ 209,26

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 312,87€ 295,58€ 17,29
modaal€ 36.394€ 312,87€ 292,47€ 20,40
1,5 x modaal€ 53.193€ 312,87€ 290,91€ 21,96
2,0 x modaal€ 70.645€ 312,87€ 280,64€ 32,22
2,5 x modaal€ 88.096€ 312,87€ 270,37€ 42,49
3 x modaal€ 102.976€ 312,87€ 261,97€ 50,89

Peuterspeelgroep

2 dagdelen per week is 6 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 144,40€ 134,98€ 9,42
modaal€ 36.394€ 144,40€ 123,50€ 20,90
1,5 x modaal€ 53.193€ 144,40€ 109,57€ 34,83
2,0 x modaal€ 70.645€ 144,40€ 88,03€ 56,37
2,5 x modaal€ 88.096€ 144,40€ 64,74€ 79,64
3 x modaal€ 102.976€ 144,40€ 47,82€ 96,58

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 144,40€ 136,42€ 7,98
modaal€ 36.394€ 144,40€ 134,98€ 9,42
1,5 x modaal€ 53.193€ 144,40€ 134,27€ 10,13
2,0 x modaal€ 70.645€ 144,40€ 129,53€ 14,87
2,5 x modaal€ 88.096€ 144,40€ 124,79€ 19,61
3 x modaal€ 102.976€ 144,40€ 120,91€ 23,49

Buitenschoolse opvang

2 dagdelen BSO in schoolweken is 2 x 3,5 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 163,80€ 146,73€ 17,07
modaal€ 36.394€ 163,80€ 134,25€ 29,55
1,5 x modaal€ 53.193€ 163,80€ 119,10€ 44,70
2,0 x modaal€ 70.645€ 163,80€ 95,69€ 68,11
2,5 x modaal€ 88.096€ 163,80€ 70,40€ 93,40
3 x modaal€ 102.976€ 163,80€ 51,98€ 111,82

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.408€ 163,80€ 148,30€ 15,51
modaal€ 36.394€ 163,80€ 146,73€ 17,07
1,5 x modaal€ 53.193€ 163,80€ 145,02€ 17,85
2,0 x modaal€ 70.645€ 163,80€ 140,80€ 23,00
2,5 x modaal€ 88.096€ 163,80€ 135,65€ 28,15
3 x modaal€ 102.976€ 163,80€ 131,44€ 32,36

U kunt aan de voorbeeldberekeningen geen rechten ontlenen.

Om te bepalen hoeveel % van uw kosten wordt vergoed, maken we in bovenstaande rekenvoorbeelden gebruik van de kinderopvangtoeslagtabel 2017. Bij het kinderdagverblijf wordt het uurtarief tot € 7,18 vergoed en bij de BSO tot € 6,69.

Uw eigen netto kosten kunt u eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken.

Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van u en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde uur-prijs.

Let op! Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mis.