BSO Stroom Esch en PG Maja de Bij blijven in het gebouw van basisschool ‘t Iemnschelf

Zoals u waarschijnlijk weet hebben de Gemeente Borne en Stichting KOMT definitief besloten om basisschool De
Esch te sluiten. De meeste leerlingen van deze school zullen naar locatie ’t Iemnschelf verhuizen. Op zijn vroegst
zal dit plaatsvinden bij aanvang van het schooljaar 2018-2019. Op dit moment vinden er gesprekken plaats tussen
gemeente, scholen en kinderopvang om te komen tot een gezamenlijk plan. Hierbij zullen peuterspeelgroep Maja
de Bij en BSO Stroom Esch op de huidige locatie blijven. Dit betekent dat we ook in het nieuwe schooljaar gewoon
starten met de buitenschoolse opvanggroep en de peuterspeelgroep in de eigen vertrouwde ruimte.

Terug naar overzicht