Kinderopvangtoeslag

Ouders die gebruik maken van kinderopvang komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderopvang. Wanneer u (beiden) werkt en/of studeert of tot een zogenaamde doelgroep behoort heeft u hier recht op. De toeslag is inkomensafhankelijk en vergoedt een gedeelte van de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen. De toeslag wordt uitgekeerd door de Belastingdienst.

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen, het aantal kinderen dat gebruik maakt van de opvang en de soort opvang die u afneemt. We hebben voor u enkele voorbeeldberekeningen gemaakt.

Uw netto kosten per maand in 2018 voor:

(Aanname modaal inkomen: € 37.500)

Kinderdagverblijf

1 hele dag opvang per week is 10 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 322,40€ 303,06€ 19,34
modaal€ 37.112€ 322,40€ 277,26€ 45,14
1,5 x modaal€ 54.242€ 322,40€ 245,99€ 76,41
2,0 x modaal€ 72.038€ 322,40€ 197,63€ 124,77
2,5 x modaal€ 89.833€ 322,40€ 145,40€ 177,00
3 x modaal€ 105.006€ 322,40€ 107,36€ 215,04

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 322,40€ 306,28€ 16,14
modaal€ 37.112€ 322,40€ 303,06€ 19,34
1,5 x modaal€ 54.242€ 322,40€ 301,44€ 20,96
2,0 x modaal€ 72.038€ 322,40€ 290,80€ 31,60
2,5 x modaal€ 89.833€ 322,40€ 280,17€ 42,23
3 x modaal€ 105.006€ 322,40€ 271,46€ 50,94

Peuterspeelgroep

2 dagdelen per week is 6 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 148,80€ 139,87€ 8,93
modaal€ 37.112€ 148,80€ 127,97€ 20,83
1,5 x modaal€ 54.242€ 148,80€ 113,53€ 35,27
2,0 x modaal€ 72.038€ 148,80€ 91,21€ 57,59
2,5 x modaal€ 89.833€ 148,80€ 67,11€ 81,69
3 x modaal€ 105.006€ 148,80€ 49,55€ 99,25

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 148,80€ 141,36€ 7,44
modaal€ 37.112€ 148,80€ 139,87€ 8,93
1,5 x modaal€ 54.242€ 148,80€ 139,13€ 9,67
2,0 x modaal€ 72.038€ 148,80€ 134,22€ 14,58
2,5 x modaal€ 89.833€ 148,80€ 129,31€ 19,49
3 x modaal€ 105.006€ 148,80€ 125,29€ 23,51

Buitenschoolse opvang

2 dagdelen BSO in schoolweken is 2 x 3,5 uren

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 1e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 23.870€ 168,70€ 152,44€ 16,27
modaal€ 37.112€ 168,70€ 139,46€ 29,24
1,5 x modaal€ 54.242€ 168,70€ 123,72€ 44,97
2,0 x modaal€ 72.038€ 168,70€ 99,41€ 69,29
2,5 x modaal€ 89.833€ 168,70€ 73,14€ 95,56
3 x modaal€ 105.006€ 168,70€ 54,00€ 114,70

 

verzamel(gezins)inkomenkosten per maand 2e kind
brutotoeslagnetto per maand
inkomen tot€ 223.870€ 168,70€ 154,06€ 14,64
modaal€ 37.112€ 168,70€ 152,44€ 16,26
1,5 x modaal€ 54.242€ 168,70€ 151,63€ 17,07
2,0 x modaal€ 72.038€ 168,70€ 146,27€ 22,43
2,5 x modaal€ 89.833€ 168,70€ 140,92€ 27,78
3 x modaal€ 105.006€ 168,70€ 136,54€ 32,16

U kunt aan de voorbeeldberekeningen geen rechten ontlenen.

Om te bepalen hoeveel % van uw kosten wordt vergoed, maken we in bovenstaande rekenvoorbeelden gebruik van de kinderopvangtoeslagtabel 2018. Bij het kinderdagverblijf wordt het uurtarief tot € 7,45 vergoed en bij de BSO tot € 6,95.

Uw eigen netto kosten kunt u eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken.

Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van u en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde uur-prijs.

Let op! Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mis.