Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen uit het basisonderwijs in de leeftijd vanaf vier jaar tot en met het einde van de basisschoolleeftijd. Zowel na schooltijd als in de vakanties. Zij is gehuisvest op zes locaties: Stroom-Esch, De Wingerd, De Wensinkhof, De Veste, Ridderspoor en ’t Wooldrik. Bij deze vorm van opvang komen kinderen in een basisgroep met een vast team van professionele en enthousiaste pedagogisch medewerkers. Onze accommodaties zijn ruim van opzet en beschikken over sfeervolle groepsruimtes en veilige buitenspeelgelegenheden. Tevens is er een op leeftijd afgestemd aanbod van speelmaterialen. BSO De Veste is samen met onze kinderdagopvanggroepen en met de andere partners van de Brede School gehuisvest in De Veste.