BSO Freak OUT!! En Sport

Freak out!!

Bij dit aanbod beginnen alle kinderen de middag samen in dezelfde groepsruimte van de BSO. Nadat ze wat hebben gedronken en fruit hebben gegeten verlaat een groep van maximaal 10 kinderen de groepsruimte om in een aparte ruimte een gerichte activiteit te gaan doen. In blokken van ongeveer zeven weken wordt aan deze kinderen (in samenwerking met personen en organisaties in Borne en omgeving) een activiteit geboden op het gebied van sport, spel, muziek, toneel, kunst, informatica, koken of natuur. Naast beroepskrachten worden ook gespecialiseerde eigen medewerkers voor Freak Out!!- activiteiten ingezet. De activiteiten vinden in principe plaats in hetzelfde gebouw als waar de BSO-groep zich bevindt. Mocht een geplande activiteit meer ruimte vragen dan wordt er uitgeweken naar een ruimte grenzend aan het gebouw van de buitenschoolse opvang.

BSO in beweging

De doelstelling van BSO in beweging is het realiseren van een aantrekkelijk activiteitenaanbod van sport voor elke BSO-locatie. Concreet betekent dit dat voor elke BSO-locatie in een periode tussen 2 schoolvakanties op zoveel mogelijk dagen een sportaanbod gedaan wordt voor een groep van 8 a 10 kinderen. Dit aanbod bestaat uit een kennismaking met verschillende sporten, zoals tennis, hiphop streetdance, judo, korfbal, voetbal, turnen, volleybal en skaten gedurende een periode van 4 a 5 weken. Dit gebeurt in samenwerking met de sportverenigingen in Borne op hun locatie.
Het kan ook voorkomen dat er op een locatie BSO in beweging wordt aangeboden en een Freak out!! activiteit tegelijk.