Opvangmogelijkheden

Binnen de buitenschoolse opvang worden verschillende opvangmogelijkheden aangeboden. U kunt kiezen uit:

 • opvang tijdens schoolweken
  • vóórschoolse opvang
  • náschoolse opvang
  • opvang op studiedagen van school
  • opvang tijdens vakantieweken (6-, 9- of 12 vakantieweken)
  • hele- en/of halve dagen

Structurele opvang

Structurele opvang wil zeggen dat u wekelijks op dezelfde dag(del)en opvang voor uw kind afneemt en wel in 40-schoolweken. Hierbij wordt aangesloten op de vakanties van het basisonderwijs in Borne.

Flexibele opvang

Onder flexibele opvang verstaan we:

 • Flexibele opvang volgens een vaste structuur. Dit is opvang die per week wisselt, maar wel met een vaste regelmaat.
 • Flexibele opvang d.m.v. een aangeleverd rooster. Hierbij levert u minimaal 1 maand van tevoren een rooster in voor opvang voor de volgende maand.
 • Beperkt ruilen van dagen
 • Een extra dagdeel afnemen
 • Variabele begin- en eindtijden

Uiteraard kunt u ook kiezen voor een combinatie van deze opvangmogelijkheden.

Afname van minimaal één dagdeel in een schoolweken en minimaal twee dagdelen in een vakantieweken is verplicht.