Prijzen

Buitenschoolse opvang

Schoolweken€ 7,23 per uur
Vakantieweken 6 weken, volgens contract€ 7,23 per uur
Vakantieweken 9 weken, volgens contract€ 6,53 per uur
Vakantieweken 12 weken, volgens contract€ 5,88 per uur
Flexibele opvang met vaste structuur€ 7,69 per uur
Flexibele opvang zonder vaste structuur€ 8,21 per uur
Incidentele opvang€ 7,95 per uur
Voorschoolse opvang€ 7,80 per uur
Roostervrije schooldagen, volgens contract€ 7,23 per uur
Taxikosten per rit (wordt in de uurprijs opgenomen)€ 2,00
Vervoerskosten voorschools per rit (wordt in de uurprijs opgenomen€ 2,00
Strippenkaart van 10 strippen voor vakantie opvang (1 strip is 5 uur opvang)€ 7,88 per uur

Variabele begin- en eindtijd BSO

Structureel 15 minuten€ 4,42
Structureel 30 minuten€ 8,83
Incidenteel 15 minuten€ 5,08
Incidenteel 30 minuten€ 10,14

De eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang is afhankelijk van het bruto jaarinkomen per gezin. De overheid heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van dit jaarinkomen. Zie hier voor de tegemoetkoming 2018. Deze voorbeeldberekening geeft een indicatie van de netto kosten voor buitenschoolse opvang.

Uw eigen netto kosten kunt u ook eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken.

Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van u en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde uur-prijs.

Let op! Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?
Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mis.

Let op: Op erkende feestdagen en bij afwezigheid als gevolg van ziekte van uw kind worden de opvangkosten doorberekend.