Prijzen

Buitenschoolse opvang

Het uurtarief in de schoolweken en bij 6 vakantieweken voor Buitenschoolse opvang is € 7,37 per uur (2019). In de vakantieweken is het uurtarief voor 9 vakantieweken € 6,66 per uur en voor 12 vakantieweken slechts € 6,00 per uur.  Voor flexibele BSO met en zonder vaste structuur, voorschoolse opvang, incidentele opvang en voor variabele begin- en eindtijd BSO hanteren wij aangepaste uurtarieven. Indien sprake is van vervoer per taxi worden de taxikosten ad €2,00 in de uurprijs opgenomen.

De eigen bijdrage voor buitenschoolse opvang is afhankelijk van het bruto jaarinkomen per gezin. De overheid heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van dit jaarinkomen. Zie hier voor de tegemoetkoming 2019. Deze voorbeeldberekening geeft een indicatie van de netto kosten voor buitenschoolse opvang.

Uw eigen netto kosten kunt u ook eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken. Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van uzelf en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde prijs per uur.

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?

Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand, waarin uw kind voor het eerst naar de BSO gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mist.

Let op: op erkende feestdagen en bij afwezigheid als gevolg van ziekte van uw kind worden de opvangkosten doorberekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de prijs van de BSO die u wenst? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voordelen die wij bieden, zoals dagdelen ruilen, verlengde opvang en incidentele opvang. U kunt contact opnemen van één van onze medewerkers klantrelaties via 074-265 99 00 of mail naar plaatsing@kinderopvangborne.nl.