Sport BSO 't Wooldrik

In samenwerking met de Bornse Voetbal Vereniging (BVV) wordt op hun accommodatie aan ‘t Wooldrik een Sport BSO aangeboden. Hier worden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar diverse sport- en spelactiviteiten georganiseerd voor zowel buiten als binnen. BVV beschikt over een uitstekende accommodatie en heeft ook een mooi sportveld ter beschikking.

Gebruik maken van de Sport BSO is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag. U kunt ervoor kiezen om uw kind te laten fietsen of door onze (taxi)bus te laten brengen.

De Sport BSO is bedoeld voor kinderen die graag sporten en u kunt zelf kiezen of u hiervan een of meerdere dagen gebruik wilt maken. Dit betekent ook dat u kunt kiezen uit een combinatie van Sport BSO met een reguliere BSO. De tarieven voor de Sport BSO zijn gelijk aan de reguliere BSO.

Een middag Sport BSO zal er in principe als volgt uitzien:

Vanaf 14.00 uur komen de kinderen vanuit de verschillende scholen binnen bij de Sport BSO. Zij kleden zich na binnenkomst direct om voor de middag sport en spel. Tot alle kinderen binnen zijn hebben ze ‘vrij spel’, waarbij iets op sport- en spelgebied aangeboden wordt en/of de kinderen kunnen binnen kleuren, tekenen, spelletjes doen et cetera.

Als alle kinderen binnen zijn en in sporttenue klaarstaan, krijgen ze fruit en iets te drinken met een koekje. Tijdens dit rustmoment geeft de Pedagogisch medewerker uitleg over de hoofdactiviteit.Deze sportinvulling vindt plaats tussen 15.00-16.30 uur. Daarna wordt er gezamenlijk opgeruimd.

De kinderen gaan vervolgens aan tafel voor de rijstwafel/cracker en drinken, waarna ze opnieuw ‘vrij spel’ hebben. De hoofdactiviteit vindt voor een groot deel plaats op het terrein van BVV of op een direct omliggend terrein. Ook zoeken we samenwerking met diverse sportverenigingen, zodat er een uitgebreid aanbod is.