Vervoer

Tijdens schoolweken is het mogelijk om gebruik te laten maken van de voorschoolse opvang. De kinderen worden door een medewerker van de BSO of door een medewerker van taxibedrijf Brookhuis naar school gebracht. U betaalt hiervoor per kind per keer een vergoeding. Tijdens schoolweken is het mogelijk de kinderen met een taxi van school te laten halen. Klik hier voor de kosten van het vervoer.

Daar waar de afstand dat toelaat lopen kinderen onder begeleiding van een medewerker naar het opvangadres. Hiervoor worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht. Wanneer ouders (in geval van al wat oudere kinderen) toestemming hebben gegeven dat het kind zelfstandig kan komen is dit ook mogelijk. Tijdens het kennismakingsgesprek ontvangt de ouder een formulier waarop dit kenbaar gemaakt kan worden. In vakanties geldt dat de ouders zelf zorgdragen voor het brengen en halen.

Veiligheid bij taxivervoer

De kinderen zitten bij de start van het rijden in de veiligheidsriem. Tijdens het rijden moeten de kinderen blijven zitten (ouders moeten hun kinderen hierop zelf aanspreken).

Afmelden bij taxivervoer

In geval van afmelding moet dit voor 11.00 uur gebeuren bij het secretariaat, telefoonnummer (074) 265 99 44. Zij geven de afmelding door aan het taxibedrijf. Tijdig afmelden voorkomt, dat de taxi onnodig bij een school op een kind staat te wachten. De taxichauffeurs zijn na 12.00 uur al onderweg en dan moeilijk bereikbaar om de afmelding alsnog aan door te kunnen geven.
Mocht het secretariaat niet aanwezig zijn dan kan via het antwoordapparaat worden gekozen voor (toets 2) doorschakeling naar een van de groepen.