Kinderdagopvang

De kinderdagopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van zes weken tot vier jaar. Zij is gehuisvest op drie locaties: De Wilde Weide, De Wingerd en De Vrolijke Vijver. De kinderen worden opgevangen in eigen stamgroepen met een enthousiast vast team van professionele medewerkers. Onze ruim opgezette accommodaties De Wingerd en De Wilde Weide beschikken over sfeervolle groepsruimtes, aparte slaapkamers en aangrenzend ruime en veilige buitenspeelgelegenheden. Accommodatie De Vrolijke Vijver is gehuisvest binnen de Brede School De Veste in de wijk De Bornsche Maten. Ook zij beschikt over sfeervolle groepsruimtes, ruime slaapkamers en een aangrenzende en veilige buitenspeelgelegenheid.

Daar waar mogelijk is worden in samenwerking met scholen diverse gezamenlijke activiteiten opgezet.

Download hier onze brochure.