Openingstijden

Bij kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen kunnen de kinderen op de volgende tijden worden gebracht en opgehaald:

OchtendMiddagVariabele begin- en eindtijd
Brengen07.45 – 09.00 uur12.45 – 13.15 uur07.15 of 7.30 – 07.45 uur
Ophalen12.15 – 12.45 uur16.30 – 17.45 uur17.45 – 18.00 of 18.15 uur

We verzoeken de ouders om met deze tijden rekening te houden, vanwege de rust in de groepen. Na overleg met de pedagogisch medewerkers van de groep, kan hierop wel een uitzondering worden gemaakt.

Let op! Uitsluitend de eigen ouders mogen hun kind ophalen. Daarvan kan alleen worden afgeweken nadat van tevoren met de pedagogisch medewerkers van de groep afspraken zijn gemaakt.