Opvangmogelijkheden

Kinderopvang Borne biedt zowel structurele- als flexibele opvang alsook 40-schoolwekenopvang in een kinderdagopvanggroep voor 0 tot 4-jarigen. Wat verstaan we onder structurele en flexibele opvang?

Structurele opvang

Structurele opvang wil zeggen dat u wekelijks op dezelfde dag(del)en opvang voor uw kind afneemt en wel voor 52 weken per jaar of in 40 schoolweken. In het laatste geval wordt aangesloten op de vakanties van het basisonderwijs in Borne.

  • Hele dagopvang.
  • Halve dagopvang.

Flexibele opvang

Onder flexibele opvang verstaan we:

  • Flexibele opvang volgens een vaste structuur. Dit is opvang die per week wisselt, maar wel met een vaste regelmaat.
  • Flexibele opvang d.m.v. een aangeleverd rooster. Hierbij levert u minimaal 1 maand van tevoren een rooster in voor opvang voor de volgende maand.
  • Opvang verlengd dagdeel.
  • Beperkt ruilen van dagen.
  • Een extra dagdeel afnemen.
  • Variabele begin- en eindtijden.

Afname van minimaal twee dagdelen is verplicht.