Prijzen

Kinderopvang

Het uurtarief voor reguliere kinderdagopvang is € 8,56 per uur (2020). Voor flexibele opvang met en zonder vaste structuur en voor incidentele opvang hanteren wij aangepaste uurtarieven.

Uw eigen bijdrage voor kinderdagopvang is afhankelijk van het bruto jaarinkomen van het gezin. De overheid heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van dit jaarinkomen. Zie hier voor de tegemoetkoming 2020.

Uw eigen netto kosten kun u ook eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken. Voor zo’n proefberekening heeft u de gegevens van het jaarinkomen van uzelf en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde prijs per uur.

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?

Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderdagopvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mist.

Let op: de opvangkosten op erkende feestdagen die niet in de vakantieweken vallen en bij afwezigheid als gevolg van ziekte van uw kind worden doorberekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de prijs van de opvang die u wenst? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en voordelen die wij bieden, zoals dagdelen ruilen, verlengde opvang, incidentele opvang en 40 weken opvang. U kunt contact opnemen van één van onze medewerkers klantrelaties via 074-265 99 00 of mail naar plaatsing@kinderopvangborne.nl.