Openingstijden

Voor de peuterspeelgroepen gelden de volgende breng- en ophaaltijden:

Ochtendgroep*

OpeningstijdenBrengenOphalen
08.30 – 11.30 uur08.30 -08.45 uur11.15 uur aanwezig

We vragen de ouders op tijd aanwezig te zijn bij het brengen en ophalen. Dan is er voldoende tijd voor de overdracht van het kind aan de pedagogisch medewerker en bij het ophalen kan de ouder helpen met het verzamelen van de spulletjes.

* De peuterspeelgroep De Vlinders hanteert afwijkende openingstijden namelijk van 8.45 – 11.45 uur.
Er kan gebracht worden tussen 8.45 – 9.00 uur en opgehaald om 11.30 uur.