Prijzen

Peuterspeelgroep

Het uurtarief voor peuteropvang is € 8,56 per uur (2020). Voor verlengde en/of incidentele opvang hanteren wij andere tarieven.

Uw eigen bijdrage voor de peuterspeelgroep is afhankelijk van het bruto jaarinkomen per gezin. De overheid heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van dit jaarinkomen. Zie hier voor de tegemoetkoming 2020.

Uw eigen netto kosten kunt u ook eenvoudig berekenen door naar de website van de Belastingdienst te gaan en bij zorgtoeslagen een proefberekening te maken. Voor zo’n proefberekening hebt u de gegevens van het jaarinkomen van uzelf en uw mogelijke partner nodig, met daarbij het gemiddeld aantal opvanguren per maand en de gemiddelde prijs per uur.

Vraagt u kinderopvangtoeslag aan?

Dan moet u de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de kinderdagopvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u de kans dat u de kinderopvangtoeslag mist.

Let op: de opvangkosten op erkende feestdagen die niet in de vakantieweken vallen en bij afwezigheid als gevolg van ziekte van uw kind worden doorberekend.

Als u niet in aanmerking komt voor tegemoetkoming?

Als u niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten, zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang, dan komt u in aanmerking voor een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de kosten. De gemeente Borne stelt Kinderopvang Borne hiervoor geld ter beschikking. Aan de hand van uw actuele inkomensgegevens stellen wij vervolgens de tegemoetkoming vast. In de tabel leest u meer over de inkomensafhankelijke korting in 2020. Op de factuur die de ouders toegestuurd krijgen, hebben wij de tegemoetkoming al verrekend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de prijs van de opvang die u wenst? Wij informeren u graag over de mogelijkheden die wij bieden voor de peutergroepen. U kunt contact opnemen van één van onze medewerkers klantrelaties via 074-265 99 00 of mail naar plaatsing@kinderopvangborne.nl.