Over ons

Van oorsprong komt Kinderopvang Borne voort uit een particulier initiatief. Onze stichting is met zes locaties de grootste opvangaanbieder in de gemeente Borne. Zij biedt op professionele wijze gevarieerde kinderopvangvoorzieningen en profileert zichzelf als maatschappelijk ondernemer zonder winstoogmerk. Kinderopvang Borne wordt bestuurd door een deskundig en op hoofdlijnen beleidsbepalend bestuur en weet zich geworteld in de Bornse samenleving. Er bestaat een samenwerkingsverband met andere kinderopvangorganisaties binnen de gemeente Borne. Er werken ongeveer 80 medewerkers aan de kwalitatief hoogwaardige opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar. Deze bestaat uit: kinderdagdagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Kinderopvang Borne is voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen, waarin nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe dienstverlenende producten een belangrijke rol spelen. De samenwerking met basisscholen, gericht op de ontwikkeling van integrale kindcentra (IKC), is hiervan een goed voorbeeld.

Kinderopvang Borne werkt nauw samen met Kinderopvang Hof van Twente.
Beide zijn een zelfstandige stichting onder aansturing van één Bestuur en één directie