Samenstelling

NaamFunctie Lid per Statutaire einddatum
Mevr. R. RoesinkVoorzitter Apr 2013 2022 (2025)
Dhr. B. PoolPenningmeester Apr 2017 2025 (2028)
Mr. G.A. WilsLid Jan 2013 2022 (2025)
Dhr. B. FrowijnLid Feb 2015 2023 (2026)
Dhr. C. WittrockLid Apr 2017 2025 (2028)

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van drie jaren. Zij zijn aansluitend slechts tweemaal herbenoembaar. Het bestuur is bevoegd af te wijken van het bepaalde in de vorige zin en kan besluiten dat een bestuurslid een derde maal herbenoembaar is.