Structuur

Het bestuur werkt volgens het toezichthoudend bestuur-model van de Governance Code Kinderopvang. Kernelement hierin is te komen tot een zuivere scheiding tussen toezicht en bestuur en te komen tot een systematiek van maatschappelijke verantwoording naar alle stakeholders, waaronder ouders, medewerkers, samenwerkingspartners en financiers.

In het toezichthoudend bestuur-model wordt het beleid vastgesteld door het bestuur. De overige aspecten van het bestuurlijk proces (voorbereiding en uitvoering van het beleid) zijn in handen van de directie. In het Bestuur heeft iedereen een brede verantwoordelijkheid. Het bestuur oefent zijn taken uit als eenheid. Hoewel elk lid zijn eigen achtergrond, kennis en dus ook inbreng heeft, staat het bestuur en elk lid individueel voor een complete afweging van verschillende aspecten.

De samenwerking tussen het bestuur en de directie kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties en met begrip voor elkaars noden en behoeften. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf bestuursleden.