Missie en visie

Kinderopvang Borne is een organisatie met een maatschappelijke doelstelling. Er zijn geen aandeelhouders en verdiensten worden ingezet om te investeren in de kwaliteit en het aanbod van onze dienstverlening aan ouders en kinderen.

Als beleidsbepalende organisatie bieden wij, binnen de gemeente Borne, kwalitatief hoogwaardige kinderopvang voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar. Dat doen we in de vorm van Kinderdagopvang, Peuterspeelgroepen en Buitenschoolse opvang.

Naast het praktische doel dat kinderopvang dient – zodat ouders kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven – levert onze organisatie een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind en zien wij kinderopvang ook als aanvulling op de opvoeding thuis en sluiten we aan bij het (toekomstig) onderwijs van het kind.

Ons motto en kernwaarden

‘Uw kinderen zijn onze kinderen’

Wij onderscheiden ons

 • Door de pedagogische kwaliteiten van onze betrokken medewerkers
 • Door een uitgebreid leeftijdsgericht activiteitenaanbod
 • We werken met een vast dagschema en gaan ervan uit dat kinderen in de leeftijd van 0-4  jaar in een uitdagende ontwikkelingsgerichte omgeving actief leren

We werken hierbij vanuit de VVE methode Kaleidoscoop *)

 • Bij de buitenschoolse opvang richten we ons op de vrijetijdsbesteding van het kind door middel van een leeftijdsadequaat aanbod. We hanteren hierbij een divers activiteitenprogramma binnen onze concepten van BSO Freak Out!! en BSO Sport!! *)
 • Onze locaties beschikken over ruime, gezellig ingerichte groepen met kwalitatief hoogwaardig (speel)materiaal.
 • De buitenspeeltuinen van onze locaties zijn ruim ingericht met mogelijkheden voor natuurlijk buitenspelen.
 • We zijn een maatschappelijke organisatie, herkenbaar aan de professionaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening.
 • We hebben een sterke lokale verbondenheid. Dit vertaalt  zich onder andere in de samenwerking met het onderwijs *).

*) Zie voor een verdere toelichting onze pedagogische beleidsplannen

Onze kernwaarden zijn

 • Betrokken
  We zijn betrokken op elkaar, onze kinderen en hun ouders.
 • Betrouwbaar
  We willen betrouwbaar zijn in onze professionaliteit, kwaliteit en continuïteit.
 • Balvast en slagvaardig

We willen op basis van consistent beleid ingaan op de veranderende vraag van de klant.
Onze ambities worden hierbij op eenvoudige wijze vertaald en vaardig tot uitvoer gebracht.