samenwerking basisscholen

De eerste levensjaren vormen een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het ontwikkelingsproces van een kind is een doorlopend lijn en deze lijn willen we zo goed mogelijk blijven volgen. Ieder kind wordt, in de breedste zin van het woord, gezien en gevolgd. Alleen op deze wijze kunnen kinderen zich veilig voelen, zelfvertrouwen krijgen en spelend lerend de wereld ontdekken. Samen met de scholen in Borne stemmen we visie op – en aanbod aan het kind op elkaar af. In de aankomende jaren zal kinderopvang en onderwijs steeds dichter naar elkaar toe groeien. Wij zijn dan ook, aansluitend bij het ‘integraal huisvestigingsplan van de gemeente Borne, nabij – of in scholen gehuisvest.
Binnen de gemeente Borne werken wij samen met de volgende scholen: