Wat bieden wij

Kinderopvang Borne biedt drie soorten opvang: kinderdagopvang (0-4 jaar), peuteropvang (2,5-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-13 jaar). Per opvangsoort zijn er verschillende mogelijkheden waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wekelijkse opvang of opvang om de andere week. Ook is het mogelijk om opvang enkel in schoolweken af te nemen of alleen maar in vakantieweken. N.B. Peuteropvang is alleen tijdens schoolweken beschikbaar. Op deze locatie bieden wij: