Voor ouders

Bij ‘Oudercommissie’ vindt u informatie over de samenstelling, het adviesrecht en de meest voorkomende werkzaamheden van de oudercommissie. Bij ‘Informatie voor ouders’ vindt u informatie over o.a. protocollen, pedagogische werkplannen en het klachtenreglement. Bij ‘Ouderportaal’ vindt u informatie over de bruikbaarheid en de werkwijze van het ouderportaal.