Klachtenregistratie

Iedere ouder of gebruiker (klant) van een kinderopvangorganisatie heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dat is bij de wet geregeld: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Deze wet geeft ook aan hoe dan gehandeld moet worden.

Kinderopvang Borne heeft tevens de aanvullende maatregel getroffen om eventuele klachten te laten beoordelen door de door de geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen; www.degeschillencommissie.nl of tel.: 070-3105310.

Klik hier voor ons klachtenreglement