Wat doen wij

Hoe werkt de oudercommissie?

De oudercommissie vergadert minimaal drie keer per jaar. Naast de reguliere vergaderingen waarbij soms een bestuurslid van de stichting aanwezig is, organiseren wij ook inloopavonden en thema-avonden voor alle ouders.

Als oudercommissie hebben we graag contact met de ouders, over zowel positieve als negatieve zaken. We vinden het dan ook belangrijk dat alle locaties vertegenwoordigd zijn in de oudercommissie. Heb je een vraag of wil je wat kwijt dan kun je ons aanspreken, maar je kunt ons ook mailen: oc.kinderopvangborne@gmail.com

Nog niet alle locaties zijn (voldoende) vertegenwoordigd in de oudercommissie. Spreekt bovenstaande je aan, neem dan contact met ons op. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een vergadering bij te wonen om mee te maken hoe de oudercommissie functioneert. En dan is het nog maar een kleine stap om je aan te sluiten bij de oudercommissie van Stichting Kinderopvang Borne!

Daarnaast is de organisatie aangesloten bij BOINK. BOinK is de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De leden van de oudercommissies kunnen gebruik maken van hun dienstverlening.