Pedagogische beleidsplannen

De medewerkers werken vanuit een pedagogisch beleid dat tot stand is gekomen in samenspraak met de oudercommissie en de medewerkers. De kern van de pedagogische doelstelling is, dat we kinderen begeleiden tijdens de eerste stap in hun ontwikkeling naar volwassenheid vanuit een opvoedingssituatie die aanvullend is op de op voedingssituatie thuis. “Uw kinderen zijn onze kinderen”. De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding als geheel blijft bij de ouder(s).

Pedagogisch beleidsplan: